Languages

จัดซื้อจัดจ้าง

-

หน่วยจัดซื้อ ที่มีมูลค่าโครงการสูงสุด

หน่วยจัดซื้อ ที่มีโครงการมากที่สุด

ผู้ชนะการเสนอราคา ที่มีมูลค่าโครงการสูงสุด

ผู้ชนะการเสนอราคา ที่มีโครงการมากที่สุด

10 หน่วยจัดซื้อ ที่มีมูลค่าโครงการสูงสุด เทียบกับจำนวนโครงการ

20 หน่วยจัดซื้อ ที่มีมูลค่าโครงการสูงสุด

20 ผู้ชนะการเสนอราคา ที่มีมูลค่าโครงการสูงสุด

10 ผู้ชนะการเสนอราคา ที่มีมูลค่าโครงการสูงสุด เทียบกับจำนวนโครงการ

มูลค่าโครงการ จำแนกตามประเภทหน่วยงาน

จำนวนโครงการ จำแนกตามประเภทหน่วยงาน

20 หน่วยจัดซื้อ ที่มีโครงการมากที่สุด

20 ผู้ชนะการเสนอราคา ที่มีโครงการมากที่สุด

จำนวนโครงการ จำแนกตามประเภทหน่วยงาน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)
ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ได้ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเข้าใช้บริการข้อมูลบนระบบเพื่อการปรับปรุงและการพัฒนาเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ถือเป็นการอนุญาตและยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา