Languages

ภาษีมาจากไหน

ข้อมูลเพิ่มเติม
จำนวน อปท. :
แห่ง
จำนวนประชากร :
คน
พื้นที่ :
ตร.กม.
รายได้รวม

รายได้จากการจัดเก็บเอง เทียบปี

10 จังหวัดที่มีรายได้รวมมากที่สุด

10 จังหวัดที่มีรายได้รวมน้อยที่สุด

10 จังหวัดที่มีรายได้รวมต่อบุคคลมากที่สุด

10 จังหวัดที่มีรายได้รวมต่อบุคคลน้อยที่สุด

10 จังหวัดที่มีรายได้จัดเก็บเองต่อบุคคลสูงที่สุด

10 จังหวัดที่รัฐจัดสรรรายได้ให้ต่อบุคคลสูงที่สุด

10 จังหวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนต่อบุคคลสูงที่สุด

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)
ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ได้ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเข้าใช้บริการข้อมูลบนระบบเพื่อการปรับปรุงและการพัฒนาเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ถือเป็นการอนุญาตและยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา