Languages

loading กำลังโหลด...
จำนวนโครงการ
< 25,000 โครงการน้อยมาก
25,001 - 50,000 โครงการน้อย
50,001 - 75,000 โครงการปานกลาง
75,001 - 100,000 โครงการเยอะ
> 100,000 โครงการเยอะมาก
มูลค่าโครงการ
< 5,000 ล้านน้อยมาก
5,000 ล้าน - 10,000 ล้านน้อย
10,000 ล้าน - 15,000 ล้านปานกลาง
15,000 ล้าน - 20,000 ล้านเยอะ
> 20,000 ล้านเยอะมาก
ซ่อน
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)
ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ได้ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเข้าใช้บริการข้อมูลบนระบบเพื่อการปรับปรุงและการพัฒนาเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ถือเป็นการอนุญาตและยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา