มีอะไรใหม่?
|

Languages

จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยจัดซื้อ ที่มีมูลค่าโครงการสูงสุด

หน่วยจัดซื้อ ที่มีโครงการมากที่สุด

ผู้ชนะการเสนอราคา ที่มีมูลค่าโครงการสูงสุด

ผู้ชนะการเสนอราคา ที่มีโครงการมากที่สุด

10 หน่วยจัดซื้อ ที่มีมูลค่าโครงการสูงสุด เทียบกับจำนวนโครงการ (ดูข้อมูลทั้งหมด)

20 หน่วยจัดซื้อ ที่มีมูลค่าโครงการสูงสุด

20 ผู้ชนะการเสนอราคา ที่มีมูลค่าโครงการสูงสุด

10 ผู้ชนะการเสนอราคา ที่มีมูลค่าโครงการสูงสุด เทียบกับจำนวนโครงการ

มูลค่าโครงการ จำแนกตามประเภทหน่วยงาน

ช่วงราคาตามมูลค่าโครงการ จำแนกตามประเภทหน่วยงาน

20 หน่วยจัดซื้อ ที่มีโครงการมากที่สุด

20 ผู้ชนะการเสนอราคา ที่มีโครงการมากที่สุด

ช่วงราคาตามมูลค่าโครงการ จำแนกตามประเภทหน่วยงาน