Languages

จัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง

มูลค่าโครงการรวม

จำนวนโครงการรวม

ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

10 โครงการที่มีงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด

10 จังหวัดที่มีมูลค่าโครงการสูงที่สุด (ไม่รวม กทม.)

10 จังหวัดที่มีโครงการมากที่สุด (ไม่รวม กทม.)

10 จังหวัดที่มีมูลค่าโครงการสูงที่สุด เทียบกับจำนวนโครงการ

10 โครงการงบประมาณสูงที่สุด ()

10 โครงการงบประมาณสูงที่สุด ()

10 โครงการงบประมาณสูงที่สุด ()

มูลค่าโครงการ จำแนกตามประเภทโครงการ

จำนวนโครงการ จำแนกตามประเภทโครงการ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)
ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ได้ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเข้าใช้บริการข้อมูลบนระบบเพื่อการปรับปรุงและการพัฒนาเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ถือเป็นการอนุญาตและยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา